• ПРОЕКТ: IMED-KOMM

    Български език като чужд за студенти по медицина и чуждестранни лекари, работещи в България

    Модерният онлайн курс „Български език като чужд за медицинска комуникация“ е първият специализиран езиков курс в България, който използва съвременните високи технологии за ефикасно езиково обучение. Той е  предназначен за чуждестранни студенти  по медицина и лекари, които ще специализират или ще работят в България. Темите допълват  и разширяват лексико-терминологичните  знания  и езикови умения от равнище В1 и В2. Автентичните  медицински диалози, документи, видео- и аудиозаписи  развиват индивидуалните комуникативни умения, които са най-необходими  за медицинска комуникация в клиника.  Онлайн платформата дава възможност за работа с  интригуващите теми и задачи в удобно за потребителя време, а  използваната  интерактивна среда  улеснява проверката и  затвърждаването на специфичните за медицинската комуникация езикови  знания и умения.

    Терминологичният  фокус  е насочен към основните  медицински специалности: обща медицина, вътрешни болести кардиология, гастроентерология, ендокринология,  пневмология и фтизиатрия, нервни болести, нефрология, ортопедия и травматология,  очни, детски, УНГ-болести, психиатрия, офталмология и др. Основната цел е създаване и развиване на комуникативна компетентност  за учене и работа в българска медицинска среда.

    Авторите благодарят на  лекарите и преподавателите от УМБАЛ „Св. Марина“, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, на д-р Иванов, водещ на предаването „Да бъдем здрави“ в телевизия „Черно море“, както и на всички колеги, партньори и приятели  за съдействието и помощта.

    Guest access